Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatásunk a https://dreamworldphoto.hu/ weboldal működésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységeinkre terjed ki.

Az adatkezelő

Neve: Ihász Ingrid egyéni vállalkozó

Elérhetősége: ingrid@dreamworldphoto.hu

Hivatalos levelezési cím: 1025 Budapest, Csalán út 35 B/1/fsz.

Adatkezelő honlapjának címe: https://dreamworldphoto.hu/

Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 53217042

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK RÉSZLETESEN

KAPCSOLATFELVÉTEL TELEFONON – nyilvános telefonszámunkon keresztül (+36 30 249 8191)

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, az érdeklődők általános tájékoztatása a szolgáltatásainkról.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Telefonhívása során megismerjük a következő személyes adatok kategóriákat: hívó neve, telefonszáma.

A személyes adatok forrása: minden esetben a hívó fél bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő ismeri meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb a hívástól számított egy hónapig (híváslistánk automatikusan törlődik).

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az ingrid@dreamworldphoto.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a telefonszámát. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

KAPCSOLATFELVÉTEL E-MAILEN ÉS A HONLAPRA KIHELYEZETT ŰRLAP SEGÍTSÉGÉVEL

Az e-mailen küldött üzenetek minden esetben az ingrid@dreamworldphoto.hu e-mail címre érkeznek.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, az érdeklődők általános tájékoztatása a szolgáltatásainkról.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Üzenetéből megismerjük a következő személyes adatok kategóriákat: üzenetküldő neve, e-mail címe, üzenetének tartalma.

A személyes adatok forrása: minden esetben az üzenetet küldő személy bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: az e-mail szolgáltatónk rendszerében az adatkezelés időtartama alatt megőrzésre kerülnek az üzenetek.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonása. A levelezéseket törölni fogjuk akkor is, ha az érintett nem vonta vissza a hozzájárulását, de az adatkezelési cél megvalósult (pl. megválaszoltuk a kérdést). Ezen kívül levelezőrendszerünket minden év januárjában átnézzük és legkésőbb ekkor törlésre kerül valamennyi üzenet, amelyet nem kezelhetünk tovább, mert az adatkezelési cél megvalósult.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet azingrid@dreamworldphoto.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk az ebből a célból kezelt személyes adatait, így az e-mailt, amelyet nekünk küldött. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

REGISZTRÁCIÓ A HONLAP BELSŐ FELÜLETÉRE (szolgáltatásunk megrendelése)

Adatkezelés célja: Szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítése, belső, zárt felület biztosítása a megrendelőknek. A regisztrációt követően küldünk egy ellenőrző e-mailt, amellyel a megrendelőink megerősíthetik a regisztrációt.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés előkészítése és teljesítése minden olyan esetben, amikor a megrendelt termék online letölthető és/vagy online nézhető nézhető. Egyes esetekben nem szükséges a regisztráció a szerződésünk teljesítéséhez, így például, ha a vásárló csak egy ebook-ot rendel, amely e-mailen is kiküldhető a részére. Ilyen esetben a megrendelő saját döntése, hogy létrehoz-e egy felhasználói fiókot, a fiókban, a felhasználó által rögzített személyes adatok kezelésének a jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – hozzájárulás.

A kezelt személyes adatok kategóriái:

 • Kötelező adatok: keresztnév, vezetéknév, ország, utca és házszám, város, megye, irányítószám, e-mail cím.
 • Nem kötelező adatok: telefonszám, lakcímhez tartozó emelet, lépcsőház, lakás száma.

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatok egy belső, zárt felületen kerülnek rögzítésre, így a tárhelyünkön tárolódnak.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

 • határozatlan ideig működnek a felhasználói fiókok, amíg az oldalunk is működik;
 • a felhasználók önállóan nem tudják törölni a felhasználói fiókot, a törlés azonban kérelmezhető az ingrid@dreamworldphoto.hu e-mail címre küldött üzenetben.

A személyes adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy közöttünk a szerződés létrejöjjön, amennyiben a megrendelés tárgya olyan tartalom, amely kizárólag a belső, zárt felületünkön érhető el.

BELÉPÉS A BELSŐ FELÜLETÉRE ÉS JELSZÓ HELYREÁLLÍTÁS

Adatkezelés célja: Szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítése, belső, zárt felület biztosítása a megrendelőknek.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés előkészítése és teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái:

 • E-mail cím – a regisztrációkor megadott e-mail címmel lehetséges a belépés, erre az e-mail címre küld segítséget a rendszer, ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát.
 • Jelszó – a biztonságos belépést biztosítja. A regisztrációt követően a rendszer egy automatikusan generált jelszót küld a felhasználó részére, ezt  jelszót az első belépés alkalmával meg kell változtatni. Az új jelszót az adatkezelő nem ismeri meg.

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a link, amely a jelszóhelyreállítást segíti, a jelszóhelyreállításig, de legfeljebb 24 órán keresztül érvényes. Ezt követően automatikusan törlődik a rendszerből.

Az e-mail cím megadása a feltétele annak, hogy közöttünk a szerződés létrejöjjön, ennek hiányában nem lehetséges a belépés a belső, zárt felületre.

KAPCSOLATTARTÁS A FIÓKTULAJDONOSOKKAL

Adatkezelés célja: Szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítése, a webáruház karbantartási munkálatairól értesítés, egyéb szolgálati közlemények kiküldése (nem reklámcélú üzenetek).

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés előkészítése és teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: e-mail cím – a regisztrációkor megadott e-mail címre küldjük ki a szolgálati közleményeket.

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a fiók törléséig.

SZOLGÁLTATÁSUNK ELLENÉRTÉKÉNEK KIEGYENLÍTÉSE –fizetés átutalással vagy azonnali fizetéssel a szamlazz.hu felületén

Adatkezelés célja: szolgáltatásunk díjának az átutalása, az átutalás beazonosítása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái:

 • átutalás esetén: bankszámlatulajdonos neve, bankszámlaszáma
 • azonnali fizetés esetén: e-mail cím, vásárlás dátuma, vásárlás összege

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a bank elektronikus felületén az átutalás adatai megismerhetők. Azonnali fizetés esetén a havi számlakivonaton a Simple Pay elektronikus felületén is tárolásra kerülnek az adatok.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a bankszámlakivonatokat papír alapon őrizzük meg a kiállításuk évében és további nyolc év (a számviteli bizonylatokhoz megfelelően).

SZÁMLÁZÁS ÉS DÍJBEKÉRŐK KIKÜLDÉSE

Adatkezelés célja: számlázási kötelezettségünk teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont – jogi kötelezettség. Előíró jogszabályok: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdés: az iratokat az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőrizni (esedékesség utolsó naptári napjától számított öt év), továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e ) (a számla kötelező elemeiről)

A kezelt személyes adatok kategóriái: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: A számlázáshoz a szamlazz.hu online szoftvert használjuk.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a szamlazz.hu felületén a kiállítás évében és további 5 évig őrizzük meg ezeket a dokumentumokat.

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul, ezek elmaradása esetén számlázási kötelezettségünket teljesíteni nem tudjuk. Az adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy a számlánkat kiállítsuk, elmaradása esetén a szerződés közöttünk nem jöhet létre.

„KISZÁLLÍTÁS”

Adatkezelés célja: a megrendelt termék / a megrendelt termék eléréséhez szükséges link kiküldése az elektronikus levelezési címre. A nem letölthető anyagokat minden esetben e-mailben küldjük ki, továbbá (amennyiben a megrendelő élt a regisztráció lehetőségével a felhasználói fiókba is feltöltjük azokat.) A letölthető anyagokhoz linket küldünk, továbbá egy tájékoztatást a felhasználói fiókról, az adatokat a megrendelő rögzíti, elírás esetén szükségünk lesz a telefonszámra, ahol pontosítani tudjuk az adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: e-mail cím, telefonszám

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a zárt, online felületen, azaz a tárhelyünkön és a levelezőrendszerünkben tárolódnak ezek az adatok.

A személyes adatok tárolásának időtartama: ebből a célból a teljesítésig kezeljük a személyes adatokat.

FOGYASZTÓI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Adatkezelés célja: Vásárlói panaszok kivizsgálása, kezelése, kapcsolattartás a panaszossal.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont – jogi kötelezettség. Előíró jogszabályok: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 17/A. § (7) bekezdés alapján a megőrzési idő 5 év.

A kezelt személyes adatok kategóriái: név, e-mail cím, telefonszám (lakóhely).

A személyes adatok forrása: minden esetben a fogyasztó bocsátja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: A levelezőrendszerünkben tárolódnak ezek az adatok.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az igény érvényesítésétől számított 5 évig meg kell őriznünk ezeket az adatokat.

HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

Adatkezelés célja: Szolgáltatásaink népszerűsítése, rövid híreink kiküldése, értesítés az akciókról, új termékeink bemutatása az önként feliratkozók részére.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Kezelt személyes adatok: e-mail cím, név.

A személyes adatok forrása: minden esetben a feliratkozó bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a MailChimp rendszerét használjuk hírlevélküldésre, amely szolgáltató székhelye harmadik országban (az Egyesült Államok területén) található. Megfelelőségi határozat nem áll rendelkezésre, és az érintett állam nem nyújt megfelelő garanciákat a személyes adatok védelmére.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, leiratkozásig.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha a „leiratkozom” gombra kattint, amelyet minden hírlevél végén elhelyezünk. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

SZAKMAI ÉS ÜZLETI KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE

Adatkezelés célja: szakmai és üzleti kapcsolattartás azokkal a természetes személyekkel, akikkel nem állunk szerződésben, illetve a szerződésekben kijelölt kapcsolattartókkal.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: belső információs rendszer kialakítása.

A kezelt személyes adatok kategóriái: a természetes személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma, e-mail címe, foglalkozása.

A személyes adatok forrása: közvetlenül az érintett (esetleg a munkáltatója) bocsájtja rendelkezésünkre vagy az érintett által üzemeltetett honlapról nyerjük a nyilvános kapcsolati adatok közül.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, adatbázisunkat felülvizsgáljuk minden év januárjában.

SZERVERNAPLÓZÁS

Adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: visszaélések megelőzése, üzemszerű működése ellenőrzése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: látogató IP címe, dátum-idő, felkeresett URL cím, Referrer (melyik oldalról érkezett), böngésző neve, verziója, operációs rendszer és az oldalon végzett tevékenység.

A személyes adatok forrása: minden esetben a honlap látogatója bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, legfeljebb az automatikus törlésig (30 napig).

ARCHIVÁLÁS

Adatkezelés célja: biztonsági másolat készítése a dokumentumainkról és az adatbázisainkról.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: adatbázisok védelme, adatvesztés megelőzése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: a levelező rendszerünkben és a tárhelyünkön található üzleti dokumentumok teljes tartalma, beleértve az összes fent felsorolt személyes adatkategóriát (kapcsolattartási, számlázási adatokat).

A személyes adatok forrása: saját elektronikus dokumentumaink.

Címzettek: a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő ismeri meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az adatbázis havonta kerül mentésre, és havonta kerül törlésre a korábbi mentés.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK ÜZEMELTETÉSE

Adatkezelés célja: Híreink, akcióink, tevékenységünk ismertetése, reklámozása. Szakmai cikkek és referenciafotók közzététele.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása

A kezelt személyes adatok kategóriái:

 1. „DreamWorld Photography by Ingrid Ihasz” Facebook oldalunk: követőnk / kedvelőnk neve, nyilvános profilja, nyilvános megosztásai, bejegyzéskedvelései, hozzászólásai, privát üzenetei.
 2. „dreamworldphoto.hu” Instagram oldalunk: követőnk neve, nyilvános profil, nyilvános profilja, nyilvános megosztásai, bejegyzéskedvelései, hozzászólásai, privát üzenetei.
 3. „dreamworldphoto.hu” Pinterest oldalunk: felhasználói név, nyilvános profil.
 4. „DreamWorldPhotography” YouTube csatornánk: a Google rendszerében tárolt név, hozzászólás. Kizárólag azon feliratkozók nevét látjuk, akik a feliratkozásaikat nyilvánossá tették.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett természetes személyek bocsájtják rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat a konkrét közösségi oldal tulajdonosának felületén tároljuk.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja a követésünk / kedvelésünk leállításával / a feliratkozása megszüntetésével, a hozzászólása törlésével. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

Kiegészítő információk: a Facebook Ihász Ingrid egyéni vállalkozó közös adatkezelők.

IDŐPONTFOGLALÁS FOTÓZÁSRA / FOTÓZÁS MEGRENDELÉSE TELEFONON VAGY E-MAILEN

Lehetősége van időpontot foglalni fotózásra, a honlapunkon jelzett csomagok egyikének a kiválasztásával, telefonon (+36 30 249 8191) vagy e-mailen (ingrid@dreamworldphoto.hu).

Adatkezelés célja: részvételi lehetőség biztosítása a fotózáson, résztvevő azonosítása, részletek egyeztetése telefonon és / vagy elektronikus levél útján.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés előkészítése és teljesítése.

Kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: az időpontokat és a kezelt személyes adatokat a Google Sheet rendszerében tárolom.

A személyes adatok tárolásának időtartama: 5 év.

FOTÓK ELKÉSZÍTÉSE, FELDOLGOZÁSA ÉS KIKÜLDÉSE

Adatkezelés célja: Szerződés teljesítése, képmás rögzítése, utómunka a képmáson, az elkészült munkák átadása a megrendelőnek.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés előkészítése és teljesítése. A képmás rögzítéséhez az érintett, vagy törvényes képviselőjének a hozzájárulása szükséges (Ptk. 2:48. §).

Kezelt személyes adatok köre: képmás, név, e-mail cím, telefonszám.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a megrendelésre készült felvételeket a Google Drive használatával adom át a megrendelőknek.

A személyes adatok tárolásának időtartama: 5 év.

TERMÉSZETES SZEMÉLYT ÁBRÁZOLÓ FÉNYKÉPEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

Adatkezelés célja: Saját tevékenységem népszerűsítése, munkáim bemutatása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett / az érintett törvényes képviselőjének hozzájárulása.

Kezelt személyes adatok köre: képmás.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a nyilvánosságra hozatal helye a honlapom és a fent említett közösségi oldalaim. Az oldalaimra látogató valamennyi személy megtekintheti ezeket a felvételeket.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az ingrid@dreamworldphoto.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a nyilvánosságra hozott felvételeket az oldalainkról, arra azonban nem tudunk garanciát vállalni, hogy nem történt a háttérben egy általunk sem ismert megosztás, vagy mentés, ezeknek a képeknek a törlésére nincs ráhatásunk. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

TERMÉSZETES SZEMÉLYT ÁBRÁZOLÓ FÉNYKÉPEK ARCHIVÁLÁSA

Adatkezelés célja: további megrendelésekhez a rendelkezésre állás biztosítása és jogi igényeim érvényesítése engedély nélküli felhasználás esetén (szerzőség igazolása).

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Kezelt személyes adatok köre: képmás.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: ezeket a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő kezeli.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig. Tiltakozását jelezheti az ingrid@dreamworldphoto.hu e-mail címen, ebben az esetben egyedileg mérlegelem, hogy a felvételek végleges törlése indokolt-e, teljesíthető-e az érintett / az érintett törvényes képviselőjének kérelme. Tiltakozás hiányában is rendszeresen (legalább három évente) felülvizsgálom az archivált adatbázisomat és törlöm azokat a felvételeket, amelyek további őrzése minden szempontból indokolatlan.

SÜTIK KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Oldalunkon a következő sütiket használjuk:

Szükséges sütik

A szükséges, elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalt. Engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon történő navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Statisztikai sütik

Nem gyűjtenek személyes adatot. Az adatkezelő a statisztikai sütikkel információt gyűjt arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. A névtelenül begyűjtött adatokat a honlap fejlesztésére és a látogatói élmény javítására fordítjuk.

Marketing sütik

A marketingsütik nyomon követik a látogatók weboldal-tevékenységét. Használatuk célja az, hogy érdemleges hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra ösztönözzük őket.

A sütiket elhelyező szolgáltatók listájának megjelenítésére, ill. a hozzájárulások kezelésére a dreamworldphoto.hu weboldal jobb alsó sarkában elhelyezett „Adatkezelés” gomb segítségével van lehetőség.

A saját böngészőjében bármikor ki tudja kapcsolni a sütiket a következő linkek valamelyikén:

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

VÁLLALKOZÁSUNKON KÍVÜL KI ISMERI MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT? CÍMZETTEK KÖRE:

SiteGround Spain S.L.

Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Spain

legal@siteground.com

Saját adatkezelési tájékoztatásuk: https://www.siteground.com/viewtos/privacy_policy?scid=3&lang=en

Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás, levelezőrendszer üzemeltetése.

KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7.

Email: info@szamlazz.hu

Saját adatkezelési tájékoztatásuk: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ 

Ellátott tevékenység: számláink kiállításához felület biztosítása.

Google LLC.

Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) és Svájcban a Google szolgáltatásait a Google Ireland Limited Írországban bejegyzett társaság nyújtja, Gordon House, Barrow Street; Dublin 4.

Saját adatkezelési tájékoztatásai: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu

Ellátott tevékenység: Google Drive, Google Calendar, Google Sheet felületének biztosítása, Youtube csatorna üzemeltetéséhez felület biztosítása.

Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok

Saját adatkezelési tájékoztatásai: https://www.facebook.com/privacy/explanation/ és https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

Ellátott tevékenység: Facebook és Instagram oldal működtetéséhez felület biztosítása.

MailChimp The Rocket Science Group, LLC., 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Saját adatkezelési tájékoztatásai: https://mailchimp.com/about/security/

Ellátott tevékenység: hírlevelek küldéséhez informatikai háttértámogatás nyújtása, felület biztosítása.

Pinterest, Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland
Saját adatkezelési tájékoztatása: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Ellátott tevékenység: Pinterest oldal működtetéséhez felület biztosítása.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Szolgáltatásaink nyújtásához több esetben is olyan szolgáltató felületeit használjuk, amely szolgáltatók székhelye harmadik ország területén található (Google, Facebook, MailChimp, Pinterest).

Az adattovábbítás az Európai Bizottságnak az USA részére kiadott megfelelőségi határozata alapján történt, amely itt érhető el: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en

Az adattovábbítás a Facebook, MailChimp és Google esetén olyan társaság részére történt egészen 2020 nyaráig, amely csatlakozott az EU-U.S. Privacy Shield Framework egyezményhez, így a társaságok biztosították az általános adatvédelmi rendeletnek történő megfelelést. A Privacy Shield jelen adatkezelési tájékoztatás készítésének időpontjában már nem létezik, azt az Európai Unió Bírósága megsemmisítette. Jelenleg tehát az érintett szolgáltatók nem rendelkeznek megfelelőségi határozattal és a garanciák (ide nem értve a saját adatkezelési tájékoztatásukban foglaltakat) sem ismertek, amelyeket a személyes adatok biztonsága érdekében nyújtanak. Jelenleg az Európai Adatvédelmi Testület állásfoglalására vár minden adatkezelő, aki ezeket a rendszereket használja.

JOGOK BIZTOSÍTÁSA

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a honlap látogatói, megrendelőink és a szolgáltatásaink iránt érdeklődök a következő jogosultságokkal:

 • Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e. Ilyen kérés esetén tájékoztatást nyújtunk, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk, hol lehetséges panaszt tenni stb.

 • Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

 • Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül törölni fogjuk az összes személyes adatot, ha a hozzájárulás visszavonásra került a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.

Ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy jogellenesen kezeltünk személyes adatot, szintén törölni fogjuk.

 • Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha nem kezeljük pontosan a személyes adatokat, kérhető a személyes adatok korlátozása, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

Valószínűtlen, hogy jogalap nélkül kezeljünk személyes adatot, amennyiben mégis ilyen hibát követnénk el, törlés helyett a korlátozás is kérhető.

Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de az érintettnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez használná fel. Ilyen esetben is kérhető, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését.

Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat az érintett a személyes adatai kezelése ellen, a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Adathordozhatóság

Az automatizált módon kezelt személyes adatok esetén kérhető, hogy a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk az érintettnek, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezzel a joggal akkor lehet élni, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés.

Az érintett a fenti jogait az ingrid@dreamworldphoto.hu címre megküldött elektronikus levelében, valamint az adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk az érintettet a kérelemben megjelölt formában (elektronikus vagy másként, ahogy az érintett kéri). Amennyiben a kérelmet az adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

A kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk.

Ha tájékoztatásunk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem érkezik meg és az intézkedés elmaradásának okairól sem küldünk felvilágosítást, panasz nyújtható be a felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz is fordulhat a kérelmező.

PANASZ

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, panaszokat ezen az e-mail címen várjuk: ingrid@dreamworldphoto.hu

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy

 • személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be,
 • fennáll a közvetlen veszélye jogsérelem bekövetkezésének,
 • az adatkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését korlátozza,
 • az adatkezelő elutasította a kérelmét, amelyet a jogai érvényesítése érdekében benyújtott hozzá.

Elérhetőségek: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet (beleértve a profilakotást) nem folytatunk.

A megfelelő biztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatónk 2020. szeptember 1-jén lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat.

A tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben irányadónak tekintett jogszabály: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Budapest, 2020. augusztus 31.

Scroll to Top